Manager Station Operations

Descrizione posizione lavorativa

Azienda: FedEx Express EU
Numero di domanda di lavoro: RC227071
sedi:
Ul. Bierutowska 55
Wroclaw, Polonia

Ore settimanali programmate: 40
Tipo di lavoratore: Regular
Data pubblicazione: 26-January-2020
Data di chiusura: 27-February-2020
Famiglia di lavoro: FXE-EU: Manager Station Operations (ID)


Riepilogo posizione:

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • pełna odpowiedzialność za operacje w oddziale
 • efektywne zarządzanie przydzielonymi zasobami
 • dbanie o osiąganie celów operacyjnych oddziału
 • szybkie i spójne realizowanie procesów i procedur
 • zapewnienie zgodności wszystkich działań z celami firmy i wymogami regulacyjnymi
 • kompletacja, dbałość o rozwój i motywowanie zespołu oraz zarządzanie jego wydajnością
 • zapewnienie skutecznej komunikacji w zespole
 • skuteczne wdrożenie  planu integracji zespołów i procesów  w oddziale
 • przygotowywanie niezbędnych sprawozdań i prezentacji w swoim zakresie odpowiedzialności
 • nadzór nad projektami, inicjatywami zespołu
 • zarządzanie budżetem oddziału, optymalizacja kosztów

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz zarządzaniu wieloosobowym zespołem pracowników
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami operacyjnymi
 • realizacja KPI na oczekiwanym poziomie
 • znajomość języka angielskiego minimum A2 (w okresie 12 miesięcy od promocji oczekiwany poziom B1)
 • umiejętność efektywnego planowania i dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 • orientacja na rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • umiejętności analityczne
 • umiejętności interpersonalne

Oferujemy:

 • umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenia
 • pracę w międzynarodowej firmie  
 • działania rozwojowe wspierające realizację celów biznesowych i indywidulanych planów rozwoju
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karty Multisport)


La filosofia alla base di FedEx pone i dipendenti al primo posto, un concetto che l’azienda prende molto seriamente. Siamo un datore di lavoro che opera nel rispetto delle pari opportunità e siamo aperti a una forza lavoro varia e inclusiva a cui offriamo opportunità di crescita senza alcuna discriminazione.


La nostra azienda

FedEx Express è una delle più grandi aziende di trasporto espresso al mondo e la rivista “Fortune” ci ha inserito tra le 10 aziende più ammirate al mondo. FedEx offre ogni giorno ai propri clienti soluzioni di trasporto e commerciali, servendo oltre 220 paesi e regioni in tutto il mondo. Possiamo usufruire di una simile rete globale grazie alla nostra eccezionale squadra di dipendenti, impegnati ad offrire l’eccellenza in ogni esperienza con FedEx.


La nostra filosofiay

La nostra filosofia P-S-P (People-Service-Profit) incarna i principi alla base di ogni decisione, norma o attività FedEx. FedEx si prende cura dei propri dipendenti e loro, di contro, offrono un servizio impeccabile necessario ai nostri clienti, che a loro volta ci premiano con la redditività necessaria a garantire il nostro futuro. L’elemento essenziale della forza propulsiva della nostra filosofia P-S-P è il suo essere un circolo chiuso, con i profitti riversati nell’azienda e investiti nel nostro personale.

Il nostro successo nel settore è il successo dei nostri dipendenti. Grazie alla nostra filosofia P-S-P creiamo un ambiente di lavoro che incoraggia i membri del team ad essere innovativi nel raggiungere la massima qualità possibile nei servizi offerti ai nostri clienti. Abbiamo a cuore il loro benessere e apprezziamo il loro contributo alla nostra azienda.


La nostra filosofia

Il nostro successo nel settore è il successo dei nostri dipendenti. Grazie alla nostra filosofia P-S-P creiamo un ambiente di lavoro che incoraggia i membri del team ad essere innovativi nel raggiungere la massima qualità possibile nei servizi offerti ai nostri clienti. Abbiamo a cuore il loro benessere e apprezziamo il loro contributo alla nostra azienda.