Nghề nghiệp FedEx

Global Business Services Analyst -Snr (A&C)

Singapore, Singapore
Finance


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-100410
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Global Business Services Analyst -Snr (A&C)
Mã yêu cầu công việc: RC107655
Địa điểm:
Singapore, Singapore

thể loại: Finance
Loại công việc: Regular
Ngày kết thúc đăng tuyển: 2019-02-28

Delivery Manager - capable of managing BPO relationship in Finance Operations, focused on delivery excellence, transformation and standardization with in the processes; knowledge required in PTP and RTR process aspects.


Experienced Finance professional with BPO experience. Will be responsible to manage delivery for BPOs, who are responsible for TNT Finance Operations. Knowledge in PTP and RTR needed. Stakeholder management in the Region will be key, along with ensuring good operational performance in the BPO Team. There will be the need to stretch the extra mile and help ensure standardization is in place, along with eliminating non value add processes. Driving the right mind set and behavior in the BPO partner will be key to this role.


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.