Nghề nghiệp FedEx

Pricing Specialist

St Petersburg, Florida
Electronic Commerce


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-100867
Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Pricing Specialist
Job Requisition #: RC111235
Address:
10040 18th Street N.
St Petersburg, United States

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Ecommerce Professional

Essential Job Duties and Responsibilities:

  • Conducts complex pricing analysis and develops analytical tools utilizing advanced computer modeling techniques, database tools and approaches
  • Develops advanced tools, scientific models and statistical reports to track, analyze, and optimize volume, revenue, yield and profitability
  • Develops pricing models and conducts cost modelling for E-Commerce services
  • Demonstrates excellence in complex computer aided modeling & decision support utilizing advanced programming languages (e.g. C, SAS, SQL, and VB.net), relational database management systems or online analytical processing tools (e.g. CPLEX)       
  • Assess costing structure and provide recommendations on tactics that can be leveraged to improve profitability for specific accounts along with shipping lanes
  • Establish strong cross-functional relationships with FedEx Services, FedEx Trade Networks Inc., and P2P
  • Understanding of E-Commerce market competitive landscape, technologies, consumer needs and FedEx Cross Border’s role in FedEx ecosystem


Knowledge, Skills and Abilities Required:
Bachelor’s degree/equivalent.  At least two (2) years’ experience with data analysis preferably in the E-Commerce industry.  Must possess experience using Microsoft Excel and database platforms to pull and analyze data in support of key initiatives.  Must possess a good understanding of data and possess the ability to analyze and interpret operational data.  Demonstrated experience compiling data, evaluating data and providing reporting to internal stakeholders.  Ability to synthesize large amounts of data.  Excellent written and verbal skills. 


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.