Nghề nghiệp FedEx

Project/Process Analyst-Senior

Singapore, Singapore
Information Technology


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-101052
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Project/Process Analyst-Senior
Mã yêu cầu công việc: RC114472
Địa điểm:
Singapore, Singapore

thể loại: Information Technology
Loại công việc: Regular
Ngày kết thúc đăng tuyển: 2018-12-22

Regional IT, Infrastructure, Application Development, Designs, Models, Configures, Tests & Installs Databases, Documents Database Backup, Recovery, Capacity & Security Plans, Administers, Maintains & Implements Changes to Existing Databases to Meet Customer Requirements, Responds to Test & Production Database Problems & Implement Immediate Resolution Efforts Across Technology Areas, Implements Small Development Projects or Components or Large Projects, Ability to Resolve Medium to Complex Problems


Education: Bachelor's degree or equivalent in Business, Engineering, Computer Science or related discipline.
Experience: Five (5) years of experience professional experience in business process or software design and
development, including three (3) years of experience in external solutions business development, consulting or sales environment for supply chain management (SCM), 3rd party logistics management or enterprise resource planning (ERP)/manufacturing resource planning solutions


This is an integration funded headcount, who will be based in Singapore and reporting to APAC IT PMO. All relevant expenses including salary will be charged against Dragons Den Project ID: # 8652428 and and integration cost center 4536135

The duration of the assignment will be 24 months. Approval from HR and Legal have been both obtained


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.