Account Executive, Enterprise Regional

รายละเอียดงาน

บริษัท: FedEx Logistics APAC
Job Title: Account Executive, Enterprise Regional
ID การขอจ้างงาน: RC120792
ที่ตั้ง:
10/F, Ben Ben Mansion
Shanghai, China

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Sales Sales

•To identify opportunities for customer acquisition, retention and growth while offering customers a full array of value added services. •To monitor competitor actions in each account to ensure that appropriate responses are formulated and communicated. •To provide input to senior management, into the overall account strategy across APAC region in conjunction with the customers growth plans.


 • Develop net and gross revenue set as target and hunt for new regional accounts for air, ocean, warehousing & brokerage.
 • Ensures attainment of revenue and margin/yield goals for assigned accounts.
 • Develops and implements a comprehensive strategy for each account that ensures attainment of all required sales activities to include sales calls, service calls, proposal presentations, VIP trips, as well as any other sales activities.
 • Establishes relationships with senior officer levels within assigned/new accounts.
 • Develops and maintains account intelligence system that records, stores, and reports all sales activities, account information, marketplace and industry information, competitive information, as well as any other necessary information.
 • Directs the development and implementation of sales and marketing programs within assigned accounts.
 • Monitors FedEx Companies product quality and customer satisfaction within assigned accounts.
 • Directs and/or executes problem resolution for all assigned accounts.
 • This position will require collaborative selling and the ability to work effectively and efficiently with the other FedEx operating companies.
 • Position requires approximately 50% travel covering the Asia Pacific region.

JOB SPECIFICATIONS FOR SUCCESSFUL PERFORMANCE
 • Bachelor’s degree or equivalent, preferably in business.
 • Above five (5) years of directly related freight forwarding experience & two (2) years of consultative business development experience with emphasis on trade lane development.
 • Provide market data such as potential customer, trade lane development, traffic mix, sector and competition.
 • Achieve major account sales goals & to plan & to execute major customer sales strategies.
 • Ability to seek out available resources to create preliminary comprehensive account overviews and summaries.
 • Basic financial competitive analyses by industry vertical, quantitative benchmarking preferred.
 • Track record of success in a large, high powered transportation environment.
 • International transportation experience is mandatory, domestic transportation and/or distribution background can complement but not replace international experience.
 • The ability to function and flourish in a matrix management company.
 • Fluency in English and Mandarin, both spoken and written.
 • Effective analytical, problem solving, communication, negotiation, and consultative selling skills.
 • Self-starter who is self-motivated to accomplish sales goals and objectives with minimal daily supervision.
 • Professionalism and persuasive presentation skills with the ability to grasp and communicate complex value propositions.


บริษัท

FedEx Logistics ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Logistics นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!