CN124A: Associate Accountant/FSC/CN124B: Accountant/FSC

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: CN124A: Associate Accountant/FSC/CN124B: Accountant/FSC
Mã yêu cầu công việc: RC99552
Địa điểm:
Seocho-gu, Thượng Hải China

thể loại: Finance
Loại công việc: Regular

To perform and accomplished level of duties in applying the principles of Accounting and Finance in the installation and maintenance of accounting systems and records for the Division and to support in continuous efforts to enhance service level, quality, productivity, accuracy and timeliness of financial services offered by the Financial Services centre. The Financial Services Centre (FSC) concept has been identified by our global management team as our Best-in-Class strategy to reinvent Finance and manage transaction processing activities on an APAC wide basis. The APAC FSC reports up to the APAC Finance Organization and Worldwide Financial Services Organization.


Education: Bachelor's Degree in Finance or Accounting (or local equivalent i.e. ACCA/CIMA). CPA qualification preferred.
Experience: One to Three(1-3) years of accounting related experience , specifically in the development and implementation of accounting principles and procedures. Experience in working with cross cultural teams is essential.


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.