FedEx team members have a critical role in ensuring the delivery of test kits and medical supplies to communities as they fight the spread of COVID-19.
FedEx has immediate openings in multiple business-critical areas. View critical openings here

Ramp agent

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Ramp agent
Mã yêu cầu công việc: RC134580
Địa điểm:
Hanoi, Hà Nội Việt Nam

thể loại: Operations
Loại công việc: Regular

Điều phối tất cả hoạt động thang nâng liên quan đến tiếp xúc hoạt động giữa chất hàng và dỡ hàng trên máy bay, bao gồm trọng lượng và cân bằng, cũng như di chuyển của máy bay; tuân thủ mọi chính sách, thủ tục, tiêu chuẩn và quy trình về hoạt động, an ninh và an toàn với mục tiêu đáp ứng tất cả yêu cầu lịch bay với các kế hoạch chất hàng hiệu quả nhất.


Education and Qualifications: Secondary education or equivalent. Valid driver's license preferred. IATA Dangerous Goods Specialist Certificate preferred. Successful completion of all required training Experience: Two to three (2-3) year of work experience, preferably in international airline industry.


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.