CN2624: Ops Suppt Agt

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: CN2624: Ops Suppt Agt
Mã yêu cầu công việc: RC142338
Địa điểm:
TAIZHOU(ZHEJIANG), Bắc Kinh China

thể loại: Operations
Loại công việc: Regular

1.处理客户自送至站点的包裹,并协助客户准备相关单据; 2.实施出入站点的货物分拣与扫描,并确保货物数据的系统维护; 3.整理和归档各类操作单据,如签收记录、税金单等,以协助内外部客户的查询; 4.定期汇总所需报表发送给相关部门; 5.管理和维护站内资产,保证工作设备的正常运行。


学历要求:大专或同等学历水平 英文基本的读写能力
经验要求:2年工作经验


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.