Project/Process Analyst

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Project/Process Analyst
Mã yêu cầu công việc: RC127302
Địa điểm:
Singapore, Singapore

Makati City, Philipin

Angeles City, Philipin

Makati City, Philipin

thể loại: Information Technology
Loại công việc: Regular

Regional IT, Infrastructure, Field IT, Customer Solutions, Business Continuity, IT Strategic Planning, Application Development, Information Security, Responsible for Project Management Activities of IT Project(S), or Support of More Senior Level Project Management Staff for High Complexity Projects, Project Management Activities Include Development & Maintenance of Project Schedules,Status Reporting, Issue Management, & Other Tasks Required to Effectively Manage & Monitor a Project through to Successful Completion (On Time, within Budget, Adhering to High Quality Standards, & Meeting Customer Expectations), Tracks Project Spending Against Budgets, Drafts & Reviews Documentation in Compliance with Fedex Global Development Process & Ensures all Project Deliverables are in Compliance with the Fedex Global Development Process, Develops & or Executes Text Scripts


Education: Bachelor's degree or equivalent in Business Administration, Computer Science or related
discipline.
Experience: Three (3) years of professional experience in application support.


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.