Ops Clerk, Air

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Ops Clerk, Air
Job Requisition #: RC151989
Address:
Room 4, 7th Floor, Unit 1, Building 2
Chongqing, Trung Qu?c, Ð?i l?c

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Support

• To prepare, complete, and distribute pertinent shipping documents to all appropriate parties • Use Etrans and Image system to handle the documents. • To follow up SOP strictly.


• Prepare commercial invoices, packing lists, airway bills, bills of lading and any other documentation deemed necessary to complete an export transaction. Distribute documents to the appropriate parties in a timely manner to ensure the smooth flow of export cargo.
• Input data into the system to create file, shippers export declaration transmission, invoice to client and shipment tracing update.
• To close file timely in order to overseas can proceed to their work flow.
• Send pre-alert to agents on the cargo transportation with related information.
• Assist in tracing and following up cargo to airport to ensure prompt delivery of freight.

Academic:
• College or above.

Experience & knowledge:
• Around 1 year relative work experience in multinational freight forwarding company.
• Must have PC experience and ability to prepare documentation quickly and accurately.
• Fluent in English, Mandarin and local languages.

Attribute:
• Detail oriented.
• Good communication skills.


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.