Project Engineer

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Project Engineer
Mã yêu cầu công việc: RC154254
Địa điểm:
Makati City, Philippines

thể loại: Planning & Eng.
Loại công việc: Regular

To evaluate, design and implement operations plans and programs as well as manpower, system or network planning projects with the objective to ensure service and operations excellence, increase revenue and enhance customer experience with the objective to achieve FedEx APAC productivity and service goals.


Education: Bachelor's degree in Industrial engineering, Systems Engineering, Computer Science or related discipline. Master's degree preferred. Experience: Four (4) years of professional experience in industrial engineering, operations management ot analysis, network planning, aviation industry or relared fields.The key responsibilities of this role include, but not limited to the following:

  • Lead or manage a project to ensure projects are delivered on-time, within scope and budget, to assist in definition of project scopes and objectives involving all relevant stakeholders, to develop a detailed project plan, to monitor progress and accountability, to perform risk management, to establish and maintain professional relationships with stakeholders including vendors, to maintain comprehensive project documentation
  • Development and implementation of operating plans based on best practices
  • Create an analytical process that justifies business decision
  • Capacity modelling which includes, but not limited to, work flow planning, space requirements, equipment layout & staffing models
  • Review service performance matrices and analyse service changes impact
  • Presentation of data/business proposals to Local or Regional senior management
Other tasks with the objective to ensure cost and service efficiency while enhancing customer experience


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.