Senior Accountant

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Senior Accountant
Job Requisition #: RC158705
Address:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, H?ng Kông, Trung Qu?c

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Accounting/Finance Professional

To manage full spectrum accounting work including but not limited to month end closing, account receivable, account payable, treasury, audit, budget and guess and analysis etc


 • Manage account receivable for an assigned portfolio of customers, provide customer service and other business information as needed to support collection of receivables, and monitor account balances and agings, contact customers regarding delinquent invoices, determine and record disputed charges, and research unapplied cash and open credits in accordance with FTN’s collection action policy
 • Team work with internal finance team and share service centre in performing day-to-day duties e.g. cash application, SOA, balance sheet reconciliation etc.
 • Create periodical reports and perform analysis like credit review log, credit application review
 • Manage payment of FTN liabilities for centralized or managed accounts (primarily vendors) using advanced excel and other skills as needed to automate processing of large volumes of transactions to ensure that FTN is processing payments in a timely manner and properly stating liabilities by analyzing and reporting on the status of aged payables, both on FTN books as well as any accounting statements from managed accounts
 • Perform periodic compliance audits as per company policy to ensure maintenance and performance of adequate internal controls over the disbursement cycle
 • Prepares month end operation like journal entries, monthly financial statements and analysis etc and adhoc analysis as requested


Experience & knowledge:
 • Bachelor degree in finance, accounting or related discipline.
 • CPA or CPA student member with external audit experience preferably from Big 4
 • At least three (3) years of audit firm experience plus three (3) years of commercial experience
 • Solid in credit control and collection
 • Experience and knowledge of logistics preferred.

Attribute:
 • Advanced skills in Excel, knowledge of famous ERP, e.g. Oracle and Hyperion is preferred
 • Energetic with analytical and can do mindset and able to work independently under pressure
 • Good communication and interpersonal skills
 • Good command of English, Cantonese & Mandarin
 • Understanding of finance system
 • Process control and project management skill
 • Problem solving skills


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.