FedEx team members have a critical role in ensuring the delivery of test kits and medical supplies to communities as they fight the spread of COVID-19.
FedEx has immediate openings in multiple business-critical areas. View critical openings here

Account Executive, Enterprise Regional

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Account Executive, Enterprise Regional
Job Requisition #: RC161124
Address:
5F No. 58 Jhouzih Street
Taipei, Đài Loan

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Sales Sales

Position Summary:-

 • To identify opportunities for customer acquisition, retention and growth while offering customers a full array of value added services.
 • To monitor competitor actions in each account to ensure that appropriate responses are formulated and communicated.
 • To provide input to senior management, into the overall account strategy across APAC region in conjunction with the customers growth plans.

Responsibilities:-
 • Develop net and gross revenue set as target and hunt for new regional accounts for air, ocean, warehousing & brokerage. .
 • Ensures attainment of revenue and margin/yield goals for assigned accounts.
 • Develops and implements a comprehensive strategy for each account that ensures attainment of all required sales activities to include sales calls, service calls, proposal presentations, VIP trips, as well as any other sales activities.
 • Establishes relationships with senior officer levels within assigned/new accounts.
 • Develops and maintains account intelligence system that records, stores, and reports all sales activities, account information, marketplace and industry information, competitive information, as well as any other necessary information.
 • Directs the development and implementation of sales and marketing programs within assigned accounts.
 • Monitors FedEx Companies product quality and customer satisfaction within assigned accounts.
 • Directs and/or executes problem resolution for all assigned accounts.
 • This position will require collaborative selling and the ability to work effectively and efficiently with the other FedEx operating companies.
 • Position requires approximately 50% travel covering the Asia Pacific region.
Requirements:-
Academic:
 • Bachelor’s degree or equivalent, preferably in business.

Experience & knowledge:
 • Above five (5) years of directly related freight forwarding experience & two (2) years of consultative business development experience with emphasis on trade lane development.
 • Provide market data such as potential customer, trade lane development, traffic mix, sector and competition.
 • Achieve major account sales goals & to plan & to execute major customer sales strategies.
 • Ability to seek out available resources to create preliminary comprehensive account overviews and summaries.
 • Basic financial competitive analyses by industry vertical, quantitative benchmarking preferred.
 • Track record of success in a large, high powered transportation environment.
 • International transportation experience is mandatory, domestic transportation and/or distribution background can complement but not replace international experience.
 • The ability to function and flourish in a matrix management company.
 • Fluency in English and Mandarin, both spoken and written.

Attribute:
 • Effective analytical, problem solving, communication, negotiation, and consultative selling skills.
 • Self-starter who is self-motivated to accomplish sales goals and objectives with minimal daily supervision.


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.