HK0912:Marketing Analyst-Snr

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: HK0912:Marketing Analyst-Snr
Mã yêu cầu công việc: RC158373
Địa điểm:
Hong Kong, H?ng Kông, Trung Qu?c

thể loại: Marketing
Loại công việc: Regular

Marketing Analyst / Senior Marketing Analyst (Digital Customer Experience Design) - To improve shipping (rate quote, account opening, shipping and pick-up, etc.) customer experience by planning, executing, measuring and innovating effective digital marketing strategy and tactics in alignment with divisional digital strategy to support business and customer experience goals.


Areas of Responsibility
1.     Digital Marketing
·        Utilize quantitative and qualitative data analysis skills to determine customer profiles and needs
·        Develop digital marketing strategies, products and channels that enable customers to self-serve
·        Develop and execute digital marketing campaigns to promote online, distributed and mobile software applications
·        Develop standard KPIs and reports to monitor the performance and effectiveness of digital tools and software usage
 
2.     Digital Software Development
·        Utilize customer-centric design thinking to identify and quantify customer digital software needs
·        Write Business Requirement Specification documents/or develop user story to detail needed software products and features
·        Conduct new or enhanced digital tools usability testing
 
3.     Customer Communications
·        Design, develop and execute external customer communications within the Asia Pacific region with the objective to increase awareness, adoption and usage of FedEx digital tools with within markets and across the region.
·        Design, develop and deliver internal communications, updates, marketing materials, job aids, project PowerPoint presentations, etc.


Minimum Requirements
Education:    
·        Bachelor’s degree in marketing or a related field
·        MBA preferred
 
Experience:   
·        Four (4) years for senior analyst and two (2) years for analyst in Marketing with proven results in digital marketing program development planning, execution and measurement, research & analysis or marketing communications
·        IT background or related working experience an advantage
 
Knowledge, Skills and Abilities Required
·        Quantitative and analytical competence
·        Solid written and verbal communications skills in English for internal and external audiences 
·        Project management knowledge and skills
·        Able to lead customer experience projects with minimal guidance
·        Able to make decisions, solve problems and negotiate with others using active listening, critical thinking, and persuasion skills
·        AGILE knowledge and principles will be considered as an advantage


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.