Finance & Operations Analyst

รายละเอียดงาน

บริษัท: FedEx Logistics APAC
Job Title: Finance & Operations Analyst
ID การขอจ้างงาน: RC187765
ที่ตั้ง:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Accounting/Finance Professional

• To review, consolidate, compile & analyze management reports, KPI measurements & statistics reports for both Air & Ocean services. • To receive & review data from APAC RSPs for both Air & Ocean services. To consolidate, compile & analyze management reports, KPI measurements & statistics reports. • To address issues identified from report analyzed to responsible department manager(s) for proper corrective action. • To monitor and generate weekly WAR SQI reports, to distribute and address issues to field operations. • Assist operations in identifying and resolving SAS related issues. • To assist and involve in developing, monitoring, measuring and enforcing APAC regional SQI metrics • To prepare monthly WAR SQI meeting presentation • Other ad-hoc duties as assigned.


Job Responsibilities:-

 • AIR & OCEAN REPORTS
 • Review data extract from MARS to ensure correct and complete data for reporting purposes
 • Monitor and review data received from RSPs to ensure correct and complete data for reporting purposes
 • Consolidate and manipulate data for upload to ACCESS data base
 • Generate and distribute monthly reports per schedule
 • Analyze reports data and address issues identified to responsible department manager(s)
 • Manage daily air tonnage and weekly ocean volume reports
 • Manage monthly client specific reports
 • Support special report requests from management
 • WAR SQI REPORTS
 • Generate WAR SQI reports weekly
 • Review, identify and recap offices below target by product
 • Distribute recap and report to field operations and address below target performers
 • Assist operations in identifying and resolving SAS related issues
 • Attend meetings and calls for SQI metrics development, monitoring, measurement and enforcement
 • Gather monthly SQI data and prepare monthly SQI presentation for WAR SQI meeting
 • Financial Reports
 • Customer P&L
 • Projects analysis
 • Ad hoc reports

Requirements:-

Academic:
 • Bachelor Degree or equivalent

Experience & knowledge:
 • Five (5) years professional experience in international transportation coordinating air and ocean transportation operations
 • With Finance background preferred
 • Excellent Microsoft skills – Access, Excel, Powerpoint

Attribute:
 • Self discipline and self motivated
 • Mature, independent and experienced
 • Able to work under pressure
 • Proactive, detail-oriented, organized, team spirit
 • Strong basic management, human relations and communication skills
 • Fluent in English, Mandarin and local Languages


บริษัท

FedEx Logistics ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Logistics นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!