Finance & Operations Analyst

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Finance & Operations Analyst
Job Requisition #: RC187765
Address:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Accounting/Finance Professional

• To review, consolidate, compile & analyze management reports, KPI measurements & statistics reports for both Air & Ocean services. • To receive & review data from APAC RSPs for both Air & Ocean services. To consolidate, compile & analyze management reports, KPI measurements & statistics reports. • To address issues identified from report analyzed to responsible department manager(s) for proper corrective action. • To monitor and generate weekly WAR SQI reports, to distribute and address issues to field operations. • Assist operations in identifying and resolving SAS related issues. • To assist and involve in developing, monitoring, measuring and enforcing APAC regional SQI metrics • To prepare monthly WAR SQI meeting presentation • Other ad-hoc duties as assigned.


Job Responsibilities:-

 • AIR & OCEAN REPORTS
 • Review data extract from MARS to ensure correct and complete data for reporting purposes
 • Monitor and review data received from RSPs to ensure correct and complete data for reporting purposes
 • Consolidate and manipulate data for upload to ACCESS data base
 • Generate and distribute monthly reports per schedule
 • Analyze reports data and address issues identified to responsible department manager(s)
 • Manage daily air tonnage and weekly ocean volume reports
 • Manage monthly client specific reports
 • Support special report requests from management
 • WAR SQI REPORTS
 • Generate WAR SQI reports weekly
 • Review, identify and recap offices below target by product
 • Distribute recap and report to field operations and address below target performers
 • Assist operations in identifying and resolving SAS related issues
 • Attend meetings and calls for SQI metrics development, monitoring, measurement and enforcement
 • Gather monthly SQI data and prepare monthly SQI presentation for WAR SQI meeting
 • Financial Reports
 • Customer P&L
 • Projects analysis
 • Ad hoc reports

Requirements:-

Academic:
 • Bachelor Degree or equivalent

Experience & knowledge:
 • Five (5) years professional experience in international transportation coordinating air and ocean transportation operations
 • With Finance background preferred
 • Excellent Microsoft skills – Access, Excel, Powerpoint

Attribute:
 • Self discipline and self motivated
 • Mature, independent and experienced
 • Able to work under pressure
 • Proactive, detail-oriented, organized, team spirit
 • Strong basic management, human relations and communication skills
 • Fluent in English, Mandarin and local Languages


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.