Technology Support Specialist

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Technology Support Specialist
Mã yêu cầu công việc: RC189858
Địa điểm:
GUANGZHOU, Bắc Kinh China

thể loại: Information Technology
Loại công việc: Regular

To provide senior professional technology advice and support in the configuration, maintenance, modification and implementation of all ITD deployed technologies/systems with the objective to support business goal.


 • Bachelor’s Degree or equivalent* in Business Administration, Computer Science, Engineering, MIS or related discipline.
 • Certification may be required based on business needs.
 • Minimum three (3) years of professional experience in installing, maintaining and diagnosing information technology, voice and data communications or IT systems.
 • Experience in systems engineering with appropriate operating systems/database software and/or experience in networking and telecommunications and/or experience in computer and network operations is an advantage
 • Demonstrated knowledge in one or more of the following
  • Major Operating Systems, including Unix, Linux, MS Windows, etc
  • Major DBMS including Oracle, Sybase, MS SQL, etc
  • Network technologies including WAN, LAN, WLAN, etc
  • Applications software support
  • Project Management
  • Information Security technologies
  • Telephony system like IPT support
 • Fluency in English, both written and spoken
 • Incumbent is expected to demonstrate all CPD’s for Professional positions: -
 • Continuous improvement and innovation
 • Business knowledge
 • Change management
 • Professionalism
 • Team orientation
 • Problem-solving and Decision making
 • Communication and Listening
 • Result-focused
 • Continuous learning
 • Customer-focused
 • Organizational knowledge
 • Team leadership


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.