Handler

Uraian Tugas

Perusahaan: FedEx Express APAC
Job Title: Handler
Job Requisition ID: RC190375
Lokasi:
GUANGZHOU, Beijing Tiongkok

Kategori: Operations
Job Type: Regular

停机坪/空中业务(P&P和审计)、枢纽运营、装卸、装卸(地面操作)、飞机装卸、车辆和ULD的安全装卸、包裹的扫描和分类、根据需要提供支持行政服务、按要求进行安全检查、一般物流、支付行业服务后勤、辅助服务


教育:高中或同等学历
经验:无


บริษัท

FedEx Express เป็นบริษัทขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับเลือกเป็นบริษัทชั้นนำหนึ่งใน 500 แห่งของโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโลกจากนิตยสาร ""Fortune"" FedEx มอบการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในกว่า 220 ประเทศและอาณาเขต

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม