Sales Solutions Specialist (Base, Senior)

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Sales Solutions Specialist (Base, Senior)
Mã yêu cầu công việc: RC171376
Địa điểm:
Seoul, Nam Triều Tiên

thể loại: Sales/Solutions
Loại công việc: Regular
Ngày kết thúc đăng tuyển: 2019-09-30

Sales Education/ L&D, Technology Support, Event Support, Customer Solution Design & Implementation, Go-to Sales/ Sales Enablement, Sales Enablement/ Go-to Sales, Supporting Sales Strategies to Meet the Sales Targets


Education: Bachelor’s degree in business, logistics, finance, engineering or information systems
Related
Experience: Six (6) years experience in business planning, logistics and distribution planning, engineering, consulting , computer technologies or related, of which Four (4) years in program management and/or global/international transportation industry


Project management skills important
Experience in Express/Freight Forwarding preferred
Industry knowledge in Healthcare preferred but not essential

This position is opened to 2 levels.

  • Sales Solutions Specialist
  • Sales Solutions Specialist – Senior


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.