VNC006: Import Clerk Ocean

รายละเอียดงาน

บริษัท: FedEx Logistics APAC
Job Title: VNC006: Import Clerk Ocean
ID การขอจ้างงาน: RC193503
ที่ตั้ง:
Unit 1104 + 05, Floor 11, Hado Airport Building
Tân Binh District, Vietnam

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Operations Support

• To handle day-to-day import shipment arrangement and documentation collection, preparation and distribution. • Communicate with consignees, overseas counter party, sales team for shipment handling. • Contact Carriers, Trucking companies, Custom Broker and warehouse for import shipment processing. • Execute shipment handling accordingly to the company guideline as well as Customer specific SOP. • Entre and Update Operation and specific system requirement within time frame allowed. • Billing and close job effectively and timely. • Maintain good relationship with customers and local agents.


• Follow standard operating procedures established by management
• Receive pre-alert docs. from overseas office/agents and open the file for the new shipment.
• Key in shipment information into e-trans system accurately and timely update the information in the system.
• Send arrival notice to the consignee and provide accurate/timely shipment information to customers and venders.
• Contact overseas agents/office, get proper instruction for shpt arrangement and keep overseas office/client updated with shipment status.
• Maintain close liaison with co-loader, shipping line and custom broker for shipment update status, custom clearance and freight delivery.
• Prepare price quotation for the local charges to the shipper according to company standard quotation sheet.
• Correct billings and issue debit/credit note for customers and overseas offices/agents.
• Prepare job cost sheet for each file
• Researching and resolving operational problems if any.
• Other duties as assigned to the position

Academic:
• College or above.
• Maritime, international Trading, Business Administration subject is preferred.

Experience & knowledge:
• At least 2 years clerical experience.
• Experience in the freight forwarding industry is required.
• Familiar with Microsoft office software and PC skills.
• Good command of English, Mandarin & local language.
• Well grasp and clearly know the whole ocean import process
• Knows supplier conditions , deliver terms and purchasing conditions
• Knows risk and insurance terms
• Familiar with and able to work with the company ‘s quality and environmental policies

Attribute:
• Detail oriented
• Detail oriented.
• Customer Service Oriented.
• Good communication skills.
• Strong sense of responsibility.
• Self discipline and honesty.
• Team player.
• Willing to learn and improve and lift up oneself with better standard.


บริษัท

FedEx Logistics ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Logistics นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!