VNC006: Import Clerk Ocean

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: VNC006: Import Clerk Ocean
Job Requisition #: RC193503
Address:
Unit 1104 + 05, Floor 11, Hado Airport Building
Tân Binh District, Việt Nam

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Support

• To handle day-to-day import shipment arrangement and documentation collection, preparation and distribution. • Communicate with consignees, overseas counter party, sales team for shipment handling. • Contact Carriers, Trucking companies, Custom Broker and warehouse for import shipment processing. • Execute shipment handling accordingly to the company guideline as well as Customer specific SOP. • Entre and Update Operation and specific system requirement within time frame allowed. • Billing and close job effectively and timely. • Maintain good relationship with customers and local agents.


• Follow standard operating procedures established by management
• Receive pre-alert docs. from overseas office/agents and open the file for the new shipment.
• Key in shipment information into e-trans system accurately and timely update the information in the system.
• Send arrival notice to the consignee and provide accurate/timely shipment information to customers and venders.
• Contact overseas agents/office, get proper instruction for shpt arrangement and keep overseas office/client updated with shipment status.
• Maintain close liaison with co-loader, shipping line and custom broker for shipment update status, custom clearance and freight delivery.
• Prepare price quotation for the local charges to the shipper according to company standard quotation sheet.
• Correct billings and issue debit/credit note for customers and overseas offices/agents.
• Prepare job cost sheet for each file
• Researching and resolving operational problems if any.
• Other duties as assigned to the position

Academic:
• College or above.
• Maritime, international Trading, Business Administration subject is preferred.

Experience & knowledge:
• At least 2 years clerical experience.
• Experience in the freight forwarding industry is required.
• Familiar with Microsoft office software and PC skills.
• Good command of English, Mandarin & local language.
• Well grasp and clearly know the whole ocean import process
• Knows supplier conditions , deliver terms and purchasing conditions
• Knows risk and insurance terms
• Familiar with and able to work with the company ‘s quality and environmental policies

Attribute:
• Detail oriented
• Detail oriented.
• Customer Service Oriented.
• Good communication skills.
• Strong sense of responsibility.
• Self discipline and honesty.
• Team player.
• Willing to learn and improve and lift up oneself with better standard.


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.