Senior Manager, Air Operations

รายละเอียดงาน

บริษัท: FedEx Logistics APAC
Job Title: Senior Manager, Air Operations
ID การขอจ้างงาน: RC196635
ที่ตั้ง:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Operations Management

• Assist in project management, business planning, service improvements & strategy development with the objective to provide progressive leadership for the workgroup, exceed service commitments & customer satisfaction, generate revenues and achieve long-term profitability. • To implement risk management plan. • To apply multimodal transportation concept and knowledge. • To work out process improvement and cope with market competition. • To act as Airfreight Head and leading a full range airfreight team • Periodical placement in South China offices is required upon assignment


Responsibility

 • Selects, trains, develop, motivate and monitor performance of direct reports, and develop a succession plan in order to achieve functional & departmental objectives.
 • Set strategy at area of control, create short term & long term plans for operational needs.
 • Formulate, implement & review contingency plans to support overall operations & individual areas of operations.
 • Provide direction & support for resolution of complex customer issues, establish & execute service contracts, review customers’ feedback & initiate improvement measures.
 • Plan, review, analyze & negotiate vendor/supplier contracts & costing in order to achieve business revenues & meet departmental & corporate goals.
 • Review productivity reports, operational data & performance trends; identify, design, recommend & drive the implementation of leadership, service, technology and/or cost-saving improvements.
 • Initiate & plan long-term service enhancement projects, evaluate short-term & long-term results; assist in new operations development & initiatives in order to ensure continuous improvements at areas of control.
 • Prepare & submit annual budget to top management; control, monitor & report results on a regular basis.
 • Ensures compliance with system allocation policy and process to meet sales and operational service requirements.

Requirements

44 working hours per week (Monday to Friday)

Academic:
 • Bachelor’s degree or equivalent.

Experience & knowledge:
 • Fifteen (15) years professional experience in transportation service or air cargo industry.
 • Five (5) years relevant management / supervisory experience.
 • Project management & resource planning experience.
 • Extensive Industry network and Practical Operational knowledge are expected
 • Fluent in English, Mandarin and local languages.

Attribute:
 • Visionary leadership, human relations and communication skills.
 • Problem-solving & decision-making
 • People management & motivation
 • Strong team player


บริษัท

FedEx Logistics ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Logistics นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!