Senior Manager, Air Operations

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Senior Manager, Air Operations
Job Requisition #: RC196635
Address:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Management

• Assist in project management, business planning, service improvements & strategy development with the objective to provide progressive leadership for the workgroup, exceed service commitments & customer satisfaction, generate revenues and achieve long-term profitability. • To implement risk management plan. • To apply multimodal transportation concept and knowledge. • To work out process improvement and cope with market competition. • To act as Airfreight Head and leading a full range airfreight team • Periodical placement in South China offices is required upon assignment


Responsibility

 • Selects, trains, develop, motivate and monitor performance of direct reports, and develop a succession plan in order to achieve functional & departmental objectives.
 • Set strategy at area of control, create short term & long term plans for operational needs.
 • Formulate, implement & review contingency plans to support overall operations & individual areas of operations.
 • Provide direction & support for resolution of complex customer issues, establish & execute service contracts, review customers’ feedback & initiate improvement measures.
 • Plan, review, analyze & negotiate vendor/supplier contracts & costing in order to achieve business revenues & meet departmental & corporate goals.
 • Review productivity reports, operational data & performance trends; identify, design, recommend & drive the implementation of leadership, service, technology and/or cost-saving improvements.
 • Initiate & plan long-term service enhancement projects, evaluate short-term & long-term results; assist in new operations development & initiatives in order to ensure continuous improvements at areas of control.
 • Prepare & submit annual budget to top management; control, monitor & report results on a regular basis.
 • Ensures compliance with system allocation policy and process to meet sales and operational service requirements.

Requirements

44 working hours per week (Monday to Friday)

Academic:
 • Bachelor’s degree or equivalent.

Experience & knowledge:
 • Fifteen (15) years professional experience in transportation service or air cargo industry.
 • Five (5) years relevant management / supervisory experience.
 • Project management & resource planning experience.
 • Extensive Industry network and Practical Operational knowledge are expected
 • Fluent in English, Mandarin and local languages.

Attribute:
 • Visionary leadership, human relations and communication skills.
 • Problem-solving & decision-making
 • People management & motivation
 • Strong team player


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.