Senior Account Executive

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Senior Account Executive
Job Requisition #: RC197254
Address:
10/F, Ben Ben Mansion
Shanghai, China

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Sales Sales

• To identify and develop customer relationships and perform an accomplished level of sales responsibilities with the objective to build the customer base, achieve revenue targets and ensure customer satisfaction.


• SALES PROGRAMS AND ACTIVITIES - Identify and develop customer relationships which offer high revenue potential; respond to sales leads and contact customers in a timely manner; present FedEx features of service to customers; recommend and sell appropriate solutions; implement pricing programs in order to achieve revenues targets and to maximize customer satisfaction. To meet individual quarterly targets set by the Regional Management for local business.

• SALES PLANNING & ANALYSIS - Collect and analyze market pricing data; determine individual tactics in order to ensure strong market penetration, account development and yield enhancement.

• QUALITY MANAGEMENT - Collect and provide customer feedback on service for future service enhancement and new product development in order to enhance service standard and to maximize customer satisfaction.

• SALES COMMUNICATIONS - Meet regularly with operations and related departments, both local and overseas, to resolve customer issues in order to enhance customer satisfaction and to ensure that annual revenue goals are achieved.

• COLLABORATION WITHIN GROUP – working closely with sales team in FedEx Express to jointly visit customer and propose solution on logistics need.

Academic:
• Bachelor’s degree or equivalent.

Experience & knowledge:
• Above 5 years relevant experience in the freight forwarding industry. Familiar with both air freight and ocean freight will be preferred.
• Fluency in English and Mandarin.
• Business knowledge

Attribute:
• Professionalism & Customer orientation.
• Team player.
• Continuous learning, improvement and innovation.


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.