Coordinator, Air Operations

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Coordinator, Air Operations
Job Requisition #: RC210114
Address:
21st Floor, VCCI Tower
Dong Da District, Việt Nam

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Support

• Preparing all required documents and attach to the pouch accompany with the consignment, contact with shipper to arrange the shipment, enter data into eTrans system.


Follows and executes handling procedures established by the management.
• Prepares consolidation, airway bills, bills of lading and any other documentation deemed necessary to complete an export transaction.  Distributes documents to the appropriate parties in a timely manner to ensure smooth flow of export cargo.
Inputs data into the system to create file, shippers export declaration transmission, invoice to client and shipment track and trace update.
Verifies the correctness and adequacy of documents provided by shipper.
Assists in tracing and following up cargo to airport to ensure prompt delivery of freight.
Assisting in Air import shipments from the pre-alert receiving, communicating with vendor, with customers till completion of job in system.
Performing costing for both air export & import in the system.
Other duties as assigned to the position.

Academic:
College or above, certificate or diploma studies in Logistics or related subjects.

Experience & knowledge:
Minimum two (2) years logistics/freight forwarding experience..
Good communication of written and spoken English & local language.
Must have PC experience and ability to prepare documentation quickly and accurately.

Attribute:
Loyalty and integrity.
Hardworking, able to work independently.
Team work skill.
Detail-oriented.
Good communication skills.
Ability to work under high pressure.


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.