Senior Import Clerk, Air Ops

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Senior Import Clerk, Air Ops
Job Requisition #: RC210539
Address:
Unit 1104 + 05, Floor 11, Hado Airport Building
Tân Binh District, Việt Nam

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Support

POSITION SUMMARY • To prepare, complete, and distribute shipping documents to related parties. • To ensure proper data update in FedEx and customers’ systems.


PRINCIPLE DUTIES, AND RESPONSIBILITIES   

 • Follows and executes handling procedures established by the management.
 • Handles Air import shipments from the pre-alert receiving, communicating with customers till completion of job in system.
 • Inputs data into FedEx and customers’ systems.
 • Verifies the correctness and adequacy of documents provided by customers.
 • Assists in tracing and following up cargo routing to ensure on-time delivery of freight.
 • Performing costing and billing for both air export & import in the system.
 • Other duties as assigned to the position.

JOB SPECIFICATIONS FOR SUCCESSFUL PERFORMANCE
Academic:
 • College Degree or above, Certificate or Diploma in Supply Chain Management is preferable.

Experience & knowledge:
 • Minimum one (1) year of logistics/freight forwarding experience.
 • Good communication of written and spoken English & local language
 • Must have PC experience and ability to prepare documentation quickly and accurately.

Attribute:
 • Loyalty and integrity
 • Hardworking, able to work independently
 • Team work skill
 • Detail-oriented
 • Good communication skills
 • Ability to work under high pressure


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.