Regional Manager, Human Resources

รายละเอียดงาน

บริษัท: FedEx Logistics APAC
Job Title: Regional Manager, Human Resources
ID การขอจ้างงาน: RC219061
ที่ตั้ง:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Human Resources Management

·  To provide market-level input on the human resources strategy and implement human resources initiatives to meet business and market needs and address complex business issues with the objective to ensure the APAC workforce drives key objectives and results.


Responsibilities

 • Select, train, develop and motivate a staff of employees.
 • Coordinate and administer all human resources development, organizational planning, compensation, benefits, recruitment, labor relations and a broad spectrum of personnel related areas; act as prime point of contact on HR matters; lead special project to build up a talent pool with internal candidates to meet company needs and to build an effective, capable workforce to meet business objectives.
 • Ensure compliance with corporate philosophy; comply with legal requirements; anticipate future implication; maintain consistency and equity across the region.
 • Provide guidance to managers on organization development, restructuring, expansion, and resources allocation issues to ensure efficient and optimal use of resources.
 • Review and provide input on strategy in the area of employee communications; identify needs for employee/management communication and review the effectiveness of initiatives; coordinate complaint resolution with management, legal department and employees as appropriate.
 • Identifying training needs; evaluate internal and external resource availability and cost involved.
 • Review and approve reports and necessary paperwork; present findings and recommendations to management team; obtain senior management commitment and resources to ensure legal compliance and to understand workforce composition to meet their needs.
 • Collaborate with the Compensation & Benefits group on all compensation and benefits related issues; provide feedback on country specific practices; and ensure employee and management understanding of compensation rationale.
 • Prepare and submit annual budget to top management; control, monitor and report results on a regular basis.


Requirement


Academic:
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management or related discipline
   
Experience & knowledge:
 • At least Seven (7) years’ HR generalist experience in MNC with a minimum of 4 years in managerial position, preferably in freight forwarding / logistics industry.
 • Good knowledge in employment law and related legislation's of APAC countries.
 • Able to provide creative solutions to people issues and establish effective communication.
 • Effective counseling skills of being able to give advice to management on HR issues.
 • In-depth knowledge of a broad range of human resources systems, processes and practices.
   
Attribute:
 • Independent, able to prioritize and handle multitasks.
 • High sense of responsibility and commitment.
 • Mature with pleasant, flexible personality.
 • Problem-solving and Decision making
 • People Management and Motivation
 • Proficient in English, Mandarin and/or local language
 • Travel required


บริษัท

FedEx Logistics ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Logistics นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!