Accounting & Controls Specialist/Accounting & Controls Specialist-Senior

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Accounting & Controls Specialist/Accounting & Controls Specialist-Senior
Mã yêu cầu công việc: RC224436
Địa điểm:
SHANGHAI, Bắc Kinh China

thể loại: General
Loại công việc: Regular

Internal controls review of accounting processes for SOX and finance compliance. Provide recommendations to improve controls or policy revision. Support policy clarification and training needs. Support contract review activities including English contracts.


[For HR] Posting remark:
1 vacancy for Senior Accounting & Controls Specialist or Accounting & Controls Specialist
Candidate with relevant accounting/audit/internal controls experience. Proficiency in the English language (speak, read and write) is also required to support contract review activities.


Refer to JD on APAC HR online
*Note: New blueprint job titles eff 1 Oct 2018 are:
Sr Accounting & Controls Specialist (old title: Sr Financial Control Analyst)
Accounting & Controls Specialist (old title: Financial Control Analyst)


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.