HR Services Specialist-Associate

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: HR Services Specialist-Associate
Mã yêu cầu công việc: RC230698
Địa điểm:
Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia

thể loại: Human Resources
Loại công việc: Regular
Ngày kết thúc đăng tuyển: 2020-03-02

To be a business partner to line management, implementing and providing market-level support for human resources policies and management practices with the objective to ensure an effective workforce so as to achieve business objectives and maintain the FedEx APAC's Employer of Choice status. The incumbent will need to be able to provide advice and consultation to People Managers on best practices of Human Resources and FedEx policies for People Managers to effectively manage their work-groups and implement FedEx APAC initiatives. The incumbent may also be asked to work closely with other HR Specialists along with members of the APAC HR Center of Excellence teams on various alignment or HR improvement projects.


HR Service Delivery; Recruitment; Performance Management; Performance Management consultation; Recruitment consultation; Labor Relations consultation


May be required to perform other duties as assigned


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.