SURFACE TRANSPORTATION COORDINATOR

รายละเอียดงาน

บริษัท: FedEx Logistics APAC
Job Title: SURFACE TRANSPORTATION COORDINATOR
ID การขอจ้างงาน: RC230275
ที่ตั้ง:
3700 N. Commerce Drive
East Point, United States

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Operations Professional

To provide internal customers with the highest level of Surface Transportation service and expertise to insure from pick-up to delivery all moves over the road transport with the utmost quality and care


 • Data entry and transpose all FTN shipment data into a Shipment Log
 • Classify commodity rates and complete FTN bills of lading in accordance with the tariffs
 • Able to take commercial invoices, manifest and other nonrelated routing documents and create FTN bills of lading in all relevant FTN systems
 • Dispatch carriers to pick up at CFS, FTN and customer related distribution centers
 • Track and trace over the road events and enter the events into the Surface logs or other related systems such as Galaxy/Duplex and GTD
 • Contact shippers and consignee’s to arrange appointments
 • Manage Surface carriers during transit to ensure they meet delivery expectation and customer SLA’s.
 • Confirm deliveries and retrieve POD’s, this includes recording any exceptions noted on the POD’s and passing on potential claims
 • Return imaging for all FTN systems
 • Audit carrier freight bills and billing statements for accuracy, then dispute any invoices that are incorrect
 • Approve and pass the correct invoices to AP to be paid
 • Update surface log with cost as well as communicate back to the CSR relevant cost changes
 • Create routing guides for Operations and CPD
 • Communicate with internal CSR reps to verify surface shipping needs (are permits required, tarps, special handling, etc.)
 • Work in conjunction with FTN product to ensure strategic use of vendors is utilized properly


 • Knowledge in how to fill out and properly execute on domestic bills of ladings, up to and including understanding the terms and conditions and how they are applied to Surface Transportation
 • Knowledge of retailer appointment methods such as on-line, email and other scheduling methods
 • Hazmat certified and have a high level of understanding on how to route dangerous goods over the road
 • Must have a complete understanding of all 6 modes of Surface transportation (Cartage, Drayage, FTL, LTL, Small Package and Intermodal)
 • Strong communication verbally and well as electronically with all 6 types of Surface transportation in accordance with their modes
 • High level of knowledge on DOT over the road rules and regulations
 • Strong knowledge of North American tariffs, classifications and regulations such as the NMF-100 series and Czarlite tariff.
 • Need to know dimensions and other trucking specifics (single, double axel, knowing what to ask to ensure the correct mode and trucks are applied to shipments)
 • Able to communicate with internal CSR reps to verify surface shipping needs (are permits required, tarps, special handling etc)
 • Firm knowledge of cargo shipment limitation
 • Understand tariff, rules tariff, and other carrier terms and conditions that apply to all modes.
 • Basic level of Excel knowledge
 • Minimum of 2 years of surface transportation and/or trucking industry


บริษัท

FedEx Logistics ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Logistics นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!