Manager, Air Operations

รายละเอียดงาน

บริษัท: FedEx Logistics APAC
Job Title: Manager, Air Operations
ID การขอจ้างงาน: RC231575
ที่ตั้ง:
Unit 1104 + 05, Floor 11, Hado Airport Building
Tân Binh District, Vietnam

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Operations Management

POSITION SUMMARY

 •  He/She will be responsible to plan, organize, direct and control day-to-day Air operations activities. To ensure optimization of profitability through balancing of revenue, cost and service.  The Company may provide further explanation of the job description to the Employee during the term of employment.

PRINCIPLE DUTIES, AND RESPONSIBILITIES    
 • To plan, organize, direct and manage Air Freight Operations department in FedEx Trade Networks Vietnam office.
 • Manage Air Operations team to maintain and fulfill the daily activities of air freight operations
 • Manages load prioritization and space allocation to ensure optimization of corporate revenue through the balancing of various freight and express product loads.
 • Guide and assist operation teams in following SOP and meeting agreed internal and external KPIs.
 • Maintain contact and relationship with customers / airlines with regard to conditions affecting service levels.
 • Assists management with communication and implementation of traffic service requirement and issues.
 • Compile periodic performance report for management.
 • Other duties as assigned to the position.

JOB SPECIFICATIONS FOR SUCCESSFUL PERFORMANCE
            Academic:
 • Bachelor Degree or equivalent
  Experience & knowledge:
 • At least 7 years’ logistic / freight forwarding experiences, including 3 years in management/supervisory position, solid background in all areas of Air Freight operations are required.
 • Good command of written and spoken English & local language.
 • Strong communications and management skills.
 • Problem-solving skills, organized and analytical skills.


บริษัท

FedEx Logistics ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Logistics นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!