Manager, Air Operations

Mô tả công việc

Company: FedEx Logistics APAC
Job Title: Manager, Air Operations
Job Requisition #: RC231575
Address:
Unit 1104 + 05, Floor 11, Hado Airport Building
Tân Binh District, Việt Nam

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Management

POSITION SUMMARY

 •  He/She will be responsible to plan, organize, direct and control day-to-day Air operations activities. To ensure optimization of profitability through balancing of revenue, cost and service.  The Company may provide further explanation of the job description to the Employee during the term of employment.

PRINCIPLE DUTIES, AND RESPONSIBILITIES    
 • To plan, organize, direct and manage Air Freight Operations department in FedEx Trade Networks Vietnam office.
 • Manage Air Operations team to maintain and fulfill the daily activities of air freight operations
 • Manages load prioritization and space allocation to ensure optimization of corporate revenue through the balancing of various freight and express product loads.
 • Guide and assist operation teams in following SOP and meeting agreed internal and external KPIs.
 • Maintain contact and relationship with customers / airlines with regard to conditions affecting service levels.
 • Assists management with communication and implementation of traffic service requirement and issues.
 • Compile periodic performance report for management.
 • Other duties as assigned to the position.

JOB SPECIFICATIONS FOR SUCCESSFUL PERFORMANCE
            Academic:
 • Bachelor Degree or equivalent
  Experience & knowledge:
 • At least 7 years’ logistic / freight forwarding experiences, including 3 years in management/supervisory position, solid background in all areas of Air Freight operations are required.
 • Good command of written and spoken English & local language.
 • Strong communications and management skills.
 • Problem-solving skills, organized and analytical skills.


Fedex Logistics cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Logistics. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.