FedEx team members have a critical role in ensuring the delivery of test kits and medical supplies to communities as they fight the spread of COVID-19.
FedEx has immediate openings in multiple business-critical areas. View critical openings here

JP0220: Cust Exp Rep-Assoc

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: JP0220: Cust Exp Rep-Assoc
Mã yêu cầu công việc: RC231887
Địa điểm:
Koto-ku, Tokyo Nhật Bản

Chiba, Chiba Nhật Bản

thể loại: Customer Experience
Loại công việc: Regular

<職務内容>
サービスへの取り組みを満たし顧客満足度を最大化するために、すべての運営、セキュリティ、安全のポリシー、手続き、プロセスに準拠しつつ、集荷および配達サービスを効率的に行い、サービスの機能に関する問題で顧客をサポートします。

<応募要件>
学歴:高卒以上
職歴:カスタマーサービスおよび顧客対応の経験1年
TOEIC 600 以上、または英検 2級以上

<採用プロセス>
ご応募いただいた内容をもとに書類選考を行います。面接日等のご連絡は書類選考を通過された方のみとさせていただきます。誠に申し訳ございませんがご了承の程どうぞよろしくお願いいたします。


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.