Manager, Information Technology

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Manager, Information Technology
Mã yêu cầu công việc: RC237169
Địa điểm:
GUANGZHOU, Bắc Kinh China

thể loại: Information Technology
Loại công việc: Regular

Regional IT, Infrastructure, Field IT, Customer Solutions, Business Continuity, IT Strategic Planning, Application Development, Information Security, Manages a Team of Regional IT Professionals & or Technicians, Responsibility May Include Design and Development Activities, Systems & Application Analysis, Programming, Feasibility Studies, Etc, Managing the Deployment, Integration, Support & or Maintenance of the Technologies Used By Fedex & Its Customers, Ensuring Coherent Technology Support Is Implemented & Executed, Ensuring Organization Meets Departmental & Corporate Objectives, Managing Information Systems Operation Activities, Including Computer Operations, Data Entry, Data Control & Operations Support, & Consulting with Other Information Systems Groups to Coordinate Activities, Manages a Team of IT Professionals & or Technicians, Responsibility May Include Design & Development Activities, Systems & Application Analysis, Programming, Feasibility Studies, Etc, Eensuring Organization Meets Departmental & Corporate Objectives, Eensuring Coherent Technology Support Is Implemented & Executed


Education: Bachelor's Degree or equivalent in Computer Science, Engineering or Business
Administration.
Experience: Five to ten (5-10) years of professional experience in the following, depending on business process managed: help desk management and/or computer/network operations, systems engineering, network engineering, information technology and systems, customer technology, systems design, software applications, voice and data communications or IT systems maintenance. Management experience in related IT areas preferred.


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.