Courier

รายละเอียดงาน

บริษัท: FedEx Express APAC
Job Title: Courier
ID การขอจ้างงาน: RC237477
ที่ตั้ง:
ชลบุรี Thailand

ประเภท: Operations
ประเภทงาน: Regular
วันที่หยุดลงประกาศ: 2020-04-19

มอบบริการรับและจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเมื่อลูกค้ามีปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบริการ ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตรงตามความมุ่งมั่นด้านการบริการ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด


การศึกษาและคุณวุฒิ: มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย หากมีบัตร/ใบอนุญาตขับขี่รถยกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: ประสบการณ์ด้านการส่งพัสดุสอง (2) ปี


บริษัท

FedEx Express เป็นบริษัทขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับเลือกเป็นบริษัทชั้นนำหนึ่งใน 500 แห่งของโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโลกจากนิตยสาร ""Fortune"" FedEx มอบการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในกว่า 220 ประเทศและอาณาเขต

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม