FedEx team members have a critical role in ensuring the delivery of test kits and medical supplies to communities as they fight the spread of COVID-19.
FedEx has immediate openings in multiple business-critical areas. View critical openings here

Engineer - Senior

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Engineer - Senior
Mã yêu cầu công việc: RC240942
Địa điểm:
SHENZHEN, Bắc Kinh China

thể loại: Planning & Eng.
Loại công việc: Regular

TO design, develop and implement operations plans and programs and assist in manpower, system or network planning projects with the objectives to ensure service and operations excellence, increase revenue and enhance customer experience with the objective to achieve FedEx APAC productivity and service goals.


Education: Bachelor's degree in Industrial Engineering, Systems Engineering, Computer Science or related discipline. Master's degree preferred. Experience: Two (2) years of professional experience in industrial engineering, operations management or analysis, network planning, aviation industry or related fields.


Positions needed to support both FDX and TNT on the following matters:
- Business-As-Usual operations, develop measurements for clearance performance, in-process monitoring and process efficiency
- Clearance process review and assessment with the objective to stay compliance with regulatory requirements in order to minimize risks and protect FedEx’s interests
- Clearance data collections and analysis for process and efficiency improvement, customer experience improvement
- Coordinate with APAC Clearance Ops to collect information for regulatory updates
- Collaborate with Operations and global GTS team to plan and coordinate implementation of corporate projects
- Coordinate with Ops Solution team on the development of next generation ACCS system for APAC


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.