FedEx อาชีพ

Regional Manager, Security

Kwai Fong, Hong Kong
Security


รายละเอียดงาน

Requisition ID: POSTING-3-69517
บริษัท: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Regional Manager, Security
ID การขอจ้างงาน: RC85178
ที่ตั้ง:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Security Management

Responsibilities

 • Develops security awareness training for employees, vendors and regional service providers.
 • Implements systems and controls to prevent unauthorized access to FedEx Trade Networks warehouses and offices.
 • Implements procedures to assure integrity to proprietary and other sensitive information in assigned area. Implements and monitors proprietary information programs; provides security plans and controls for FTN operations.Develops and maintains liaison with various Federal Aviation Authority (FAA), Regulated Agent Regime (RAR), and airport security offices to assure FTN compliance with the various federal regulatory agencies.
 • Evaluates security requirements at all FTN locations and coordinates approval and installation of prevention alarm systems to ensure protection of people and property; implements training and awareness program as aids in achieving employee compliance with corporate security policies and procedures. Intersects with all levels of management when necessary to ensure security of all people and property.
 • Performs a thorough security audit periodically at each FTN location and ensures a substantially reduced rate of unexplained losses and that financial policy and procedures are being followed with acceptable checks and balances.
 • Conducts investigations as required and represents FTN at county, municipal, state and federal courts and airport authorities.
 • Develops and maintains liaison with law enforcement officials in assigned area to ensure prompt responses to FedEx Trade Networks needs; participates as required in the executive protection programs.
 • Monitors performance of contract security personnel used in assigned area.
 • Performs security, Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), Regulated Agent Regime (RAR) and Indirect Air Carriers (IAC) audits on FTN T&B facilities, as well as its air, ocean and surface transportation carriers.
 • Oversees the design and installation of security systems to include burglar alarms, access control and closed-circuit television.
 • Responds to crisis and emergency situations on a 24 hour 7 days a week basis (on call).


Requirements

 • Bachelor’s Degree preferred
 • Five (5) years professional experience in law enforcement or corporate security.
 • As it pertains to the freight forwarding air & ocean industry, knowledge of the FAA, U.S. Customs and Border Protection, TAPA and Regulated Agent Regime security regulations and laws.
 • Experience conducting security investigations, interrogations, and detection/alarm systems.
 • Required travel 60-70%.
 • Must be able to hold secret security clearance.
 • Fluency in English and local language (written and spoken).
 • Strong basic management, human relations and communication skills.


บริษัท

FedEx Trade Networks ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Trade Networks นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!