Regional Manager, Security

Mô tả công việc

Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Regional Manager, Security
Job Requisition #: RC85178
Address:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Security Management

Responsibilities

 • Develops security awareness training for employees, vendors and regional service providers.
 • Implements systems and controls to prevent unauthorized access to FedEx Trade Networks warehouses and offices.
 • Implements procedures to assure integrity to proprietary and other sensitive information in assigned area. Implements and monitors proprietary information programs; provides security plans and controls for FTN operations.Develops and maintains liaison with various Federal Aviation Authority (FAA), Regulated Agent Regime (RAR), and airport security offices to assure FTN compliance with the various federal regulatory agencies.
 • Evaluates security requirements at all FTN locations and coordinates approval and installation of prevention alarm systems to ensure protection of people and property; implements training and awareness program as aids in achieving employee compliance with corporate security policies and procedures. Intersects with all levels of management when necessary to ensure security of all people and property.
 • Performs a thorough security audit periodically at each FTN location and ensures a substantially reduced rate of unexplained losses and that financial policy and procedures are being followed with acceptable checks and balances.
 • Conducts investigations as required and represents FTN at county, municipal, state and federal courts and airport authorities.
 • Develops and maintains liaison with law enforcement officials in assigned area to ensure prompt responses to FedEx Trade Networks needs; participates as required in the executive protection programs.
 • Monitors performance of contract security personnel used in assigned area.
 • Performs security, Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), Regulated Agent Regime (RAR) and Indirect Air Carriers (IAC) audits on FTN T&B facilities, as well as its air, ocean and surface transportation carriers.
 • Oversees the design and installation of security systems to include burglar alarms, access control and closed-circuit television.
 • Responds to crisis and emergency situations on a 24 hour 7 days a week basis (on call).


Requirements

 • Bachelor’s Degree preferred
 • Five (5) years professional experience in law enforcement or corporate security.
 • As it pertains to the freight forwarding air & ocean industry, knowledge of the FAA, U.S. Customs and Border Protection, TAPA and Regulated Agent Regime security regulations and laws.
 • Experience conducting security investigations, interrogations, and detection/alarm systems.
 • Required travel 60-70%.
 • Must be able to hold secret security clearance.
 • Fluency in English and local language (written and spoken).
 • Strong basic management, human relations and communication skills.


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.