Nghề nghiệp FedEx

Senior Financial Analyst, APAC

Kwai Fong, Hong Kong
Accounting/Finance


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-69858
Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Senior Financial Analyst, APAC
Job Requisition #: RC85992
Address:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Financial Reporting / Analysis Professional

Job Description Summary

Analyze financial projects, proposals and plans and make recommendations to managements, following corporate guidelines and practices, with the objective to improve long-term profitability.  

Perform an accomplished level of duties in applying the principles of Accounting and Finance in the installation and maintenance of accounting systems and records for the all locations in the APAC Region with the objective to enhance service level, quality, productivity, accuracy and timelines of financial control services.

Responsibilities

 • Prepare monthly financial reports and forecast for but not limit to the Supply Chain Division
 • Prepare annual budget and business plan for but not limit to the Supply Chain Division
 • Coordinates the input, both electronic and manual, of all regional and company financial activities into the general ledger/accounting systems. 
 • Complies and distributes departmental, regional and group financial reports and supporting information each month to ensure that timely and accurate operating performance information is available to senior management down to departmental managers.
 • Analyze the divisional financial performances and projects performances, and make recommendations
 • Analyzes variances and initiates research and reconciles accounts in a proactive manner. 
 • Review capital investment request and handle respective approval process
 • Maintains fixed asset management system related to fixed asset additions, deletions and transfers.
 • Project pricing review for business opportunities and renewal of existing businesses/projects
 • Prepare business case and scenario analysis for new business and investment initiatives
 • Contract review for new and renewal of business/projects
 • Handle any adhoc projects as required
 • Assists with the development of group financial policies and procedures to maintain consistency and control.


Requirements

Academic:
 •  Bachelor degree in finance, accounting or business or equivalent
 • MBA and Professional Accounting Qualification preferred

Experience & knowledge:
 • At lease five (5) years in financial planning or reporting in a large multinational organization
 • Extensive knowledge in Supply Chain and Logistics Industry
 • Excellent skill in Excel, Access and PowerPoint
 • Sound knowledge in financial management analytical tools and investment modeling

Attribute:
 • Strong analytical mind and very sensitive to numbers
 • Business acumen
 • Excellent communication skill and strong desire working in multi-cultural environment
 • Fluency in English, Mandarin and local language, verbal and written, if the first language of country is not English


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.