FedEx อาชีพ

Senior Operation Clerk, Air

Kwai Fong, Hong Kong
Operations


รายละเอียดงาน

Requisition ID: POSTING-3-70552
บริษัท: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Senior Operation Clerk, Air
ID การขอจ้างงาน: RC85194
ที่ตั้ง:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Operations Support

To plan, organize and control air operation activities, to ensure proper control and compliance in place during various stages including input, movement, process / sort, and output of all the air operation documents, to meet high service quality requirements at minimal cost.


 • Consolidation planning, ULD building arrangement;
 • To negotiate capacity with airlines and agents;
 • Maintains all required reports / paperwork, overtime duties schedule, performance reviews through established paperwork guidelines;
 • Act as an coordinator to communicate with customer service team / airlines / overseas offices (internal and external) with regard to service improvement and exceptions handling;
 • Dedicate attention on project shipment space and load planning;
 • Ensure cost effectiveness of operations through established control of equipment, utilities and supplies;
 • Handling Internal Pricing inquiries
 • Other duties as assigned to the position.


44 working hours per week (Monday to Friday: 9AM to 6PM; Saturday: 9AM to 1PM. Actual working hour is subjected to business needs).

Academic:

 •  F.5/DSE graduate or above of relevant discipline.

Experience & knowledge:
 • Five (5) years or above experience in the freight forwarding industry;
 • Extensive experience in freight forwarding industry and strong understanding of local compliance requirements;
 • Knowledge of operational requirements from customers, agents and sister offices as well as financial processes among them;
 • Familiar with workflow of airlines, cargo terminals, cross border trucking services and co-loaders;
 • Basic accounting knowledge is required;
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)

Attribute:
 • Detailed oriented;
 • Strong interpersonal & communications skills;
 • Proficiency in English and Chinese, both written and oral;
 • Trustful and a team player;
 • Able to communicate with overseas office effectively and independently.


บริษัท

FedEx Trade Networks ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Trade Networks นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!