Nghề nghiệp FedEx

Senior Operation Clerk, Air

Kwai Fong, Hong Kong
Operations


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-70552
Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Senior Operation Clerk, Air
Job Requisition #: RC85194
Address:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Support

To plan, organize and control air operation activities, to ensure proper control and compliance in place during various stages including input, movement, process / sort, and output of all the air operation documents, to meet high service quality requirements at minimal cost.


 • Consolidation planning, ULD building arrangement;
 • To negotiate capacity with airlines and agents;
 • Maintains all required reports / paperwork, overtime duties schedule, performance reviews through established paperwork guidelines;
 • Act as an coordinator to communicate with customer service team / airlines / overseas offices (internal and external) with regard to service improvement and exceptions handling;
 • Dedicate attention on project shipment space and load planning;
 • Ensure cost effectiveness of operations through established control of equipment, utilities and supplies;
 • Handling Internal Pricing inquiries
 • Other duties as assigned to the position.


44 working hours per week (Monday to Friday: 9AM to 6PM; Saturday: 9AM to 1PM. Actual working hour is subjected to business needs).

Academic:

 •  F.5/DSE graduate or above of relevant discipline.

Experience & knowledge:
 • Five (5) years or above experience in the freight forwarding industry;
 • Extensive experience in freight forwarding industry and strong understanding of local compliance requirements;
 • Knowledge of operational requirements from customers, agents and sister offices as well as financial processes among them;
 • Familiar with workflow of airlines, cargo terminals, cross border trucking services and co-loaders;
 • Basic accounting knowledge is required;
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)

Attribute:
 • Detailed oriented;
 • Strong interpersonal & communications skills;
 • Proficiency in English and Chinese, both written and oral;
 • Trustful and a team player;
 • Able to communicate with overseas office effectively and independently.


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.