Nghề nghiệp FedEx

Clerk, Ocean Operations

Dong Da District, Vietnam
Operations


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-76147
Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Clerk, Ocean Operations
Job Requisition #: RC92778
Address:
21st Floor, VCCI Tower
Dong Da District, Vietnam

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Support

• To handle day-to-day import shipment arrangement and documentation collection, preparation and distribution.


Prepares consolidation, bills of lading and any other documentation deemed necessary to complete an export /import transaction. Distributes documents to the appropriate parties in a timely manner to ensure smooth flow of export cargo.
Inputs data into the system to create file timely and accurate manner, invoice to client and shipment track and trace update.
Trace and follow up cargo to CFS warehouse or CY terminal to ensure delivery before cut-off time.
Distribute pre-alert and required documents to appropriate parties in timely manner.
Prepare shipping documents for both export shipments & import shipments as required.
Other duties as assigned to the position.

Academic:
College Degree or above, Certificate or Diploma in Supply Chain Management is preferable.

Experience & knowledge:
Have good background about logistics/ freight forwarding field.
Good communication of written and spoken English & local language.
Working experience in logistics/freight forwarding industry is preferred.
Must have PC experience and ability to prepare documentation quickly and accurately.

Attribute:
Loyalty and integrity
• Hardworking, able to work independently
Team work skill
Detail-oriented
Good communication skills
Ability to work under high pressure


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.