FedEx อาชีพ

Senior Coordinator, Air Operations

Tân Binh District, Vietnam
Operations


รายละเอียดงาน

Requisition ID: POSTING-3-77043
บริษัท: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Senior Coordinator, Air Operations
ID การขอจ้างงาน: RC94277
ที่ตั้ง:
Unit 1104 + 05, Floor 11, Hado Airport Building
Tân Binh District, Vietnam

ประเภทงาน: Regular
สายงาน: FTN: Operations Support

• Preparing all required documents and attach to the pouch accompany with the consignment, contact with shipper to arrange the shipment, enter data into eTrans system. • Assisting manager in supervising team performance, facing to customer.


 • Follows and executes handling procedures established by the management
 • Prepares consolidation, airway bills, bills of lading and any other documentation deemed necessary to complete an export transaction.  Distributes documents to the appropriate parties in a timely manner to ensure smooth flow of export cargo.
 • Inputs data into the system to create file, shippers export declaration transmission, invoice to client and shipment track and trace update.
 • Verifies the correctness and adequacy of documents provided by shipper.
 • Assists in tracing and following up cargo to airport to ensure prompt delivery of freight.
 • Assists in Air import shipments from the pre-alert receiving, communicating with vendor, with customers till completion of job in system.
 • Performs costing for both air export & import in the system.
 • Manages carrier relationship.
 • Supports sales team in business development.
 • Assists manager in supervising team performance, facing to customer.
 • Performs other duties as assigned to the position.


Academic:

 • University, certificate or diploma studies in Logistics or related subjects.

Experience & knowledge:
 • Minimum three (3) years logistics/freight forwarding experience.
 • Good communication of written and spoken English & local language
 • Must have PC experience and ability to prepare documentation quickly and accurately.

Attribute:
 • Loyalty and integrity
 • Hardworking, able to work independently
 • Team work skill
 • Detail-oriented
 • Good communication skills
 • Ability to work under high pressure


บริษัท

FedEx Trade Networks ให้การบริการด้าน e-commerce, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เรามีความชำนาญ เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์การทุกขนาดในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลกทั้งทางเรือ, ทางอากาศ และทางบก เรายังมีบริการการช่วยกระจายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร อีกทั้งยังมีระบบ e-commerce ที่ทันสมัย สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ปรัชญา

บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

วัฒนธรรม

เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแวะมา และหวังว่าการหาตำแหน่งงานกับ FedEx Trade Networks นี้จะให้ผลคุ้มค่า เราหวังจะที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน!