Nghề nghiệp FedEx

Legal Counsel II

BEIJING, China
Legal/Regulatory


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-79125
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Legal Counsel II
Mã yêu cầu công việc: RC96445
Địa điểm:
BEIJING, Bắc Kinh China

thể loại: Legal/Regulatory
Loại công việc: Regular

Under general supervision, to provide legal counsel and advice on international legal activities for the Company and its subsidiaries and alliances, including sales, litigation, environmental regulations, regulatory and labor law compliance; to advise Regional Senior Management on the structuring, negotiation and documentation of projects, transactions and operations in the Region; to serve as legal counsel to Regional management with the objective of ensuring legal fitness and compliance with local laws and regulations.


Education and Qualification: Law degree from an accredited institution and admission to the Bar or Law Society or legal association of practitioners or equivalent professional body and current practicing Certificate or equivalent document (where available) Experience: Four (4) years related experience as an attorney, either in a private law firm or the legal department of a publicly-held corporation Two (2) years experience in commercial, corporate law or litigation


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.