Nghề nghiệp FedEx

THM004:Mgr Finance

Bangkok, Thailand
Accounting/Finance


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-83514
Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: THM004:Mgr Finance
Job Requisition #: RC97778
Address:
Room no. 11/1 11Fl., Ample Tower
Thailand

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Accounting/Finance Management

To ensure accurate and timely recording of all company financial data in keeping with sound accounting principles; with the objective to ensure that adequate internal controls exist throughout the company; to ensure revenue operation activities for the market are supported and performed at a satisfactory level in the market


 • Select, train, develop, motivate direct reports and monitor performance, and develop a succession plan in order to achieve functional and departmental objectives within People-Service-Profit guidelines.
 • Set departmental objectives; monitor and control financial and reporting performance for the region; trouble-shoot if necessary, in order to ensure corrective measures are determined and applied to achieve 100% legal compliance and support management decisions.
 • Develop standard operating procedures; initiate processes according to business needs and with Sarbanes-Oxley Acts (SOX) requirements; monitor compliance at regional levels in order to minimize revenue leakage and maximize cash flow.
 • Communicate with various functions at country level to develop enhancement plans in order to meet business needs and respond to internal customer requests.
 • Coordinate with banks on daily banking matters; ensure accurate cash flow forecast and timely funds disbursements to employees and vendors; ensure bank balance daily reporting in order to ensure adequate cash is available to meet company needs.
 • Develop user requirements or systems tools according to the need of the business and internal customers; implement systems according to project specifications and timeliness in order to ensure accurate and timely reporting and continuously drive initiatives for finance function
 • Liaison with internal and external auditors
 • Work closely with FTN Corp financial reporting team to ensure HK financial reports prepare according to the updated company and US GAAP
 • Periodic communication with FedEx Corp taxation and treasury team to ensure corporate requirements are fulfilled
 • Prepare and submit annual budget to senior management; control, monitor and report results on a monthly basis in order to achieve budget targets.
 • Prepare ongoing forecast and bi-weekly guess as well as analysis of variances
 • Other ad-hoc projects or tasks


Please refer to JD fie attached.


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.