Nghề nghiệp FedEx

SG0484:Worldwide Account Mgr

Singapore, Singapore; Macau, Macao; SHANGHAI, China; Petaling Jaya, Malaysia; Jakarta, Indonesia; Auckland, New Zealand; Bangkok, Thailand; Hong Kong, Hong Kong; Headquarter Office, Singapore; BEIJING, China; Makati City, Philippines; Hong Kong, Hong Kong; Ho Chi Minh City, Vietnam; Hong Kong, Hong Kong
Sales/Solutions


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-83550
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: SG0484:Worldwide Account Mgr
Mã yêu cầu công việc: RC99614
Địa điểm:
Singapore, Singapore

Macau, Macao

SHANGHAI, Thượng Hải China

Petaling Jaya, Selangor Malaysia

Jakarta, Indonesia

Auckland, New Zealand

Bangkok Thailand

Hong Kong, Hong Kong

Headquarter Office, Singapore

BEIJING, Bắc Kinh China

Makati City, Philippines

Hong Kong, Hong Kong

Ho Chi Minh City, Lai Châu Vietnam

Hong Kong, Hong Kong

thể loại: Sales/Solutions
Loại công việc: Regular
Ngày kết thúc đăng tuyển: 2018-10-20

Enterprise Global Sales, Enterprise Global Account Strategy Development & Implementation, Sales Calls, Customer Acquisition & Retention, Pre-Sales, Customer Proposal Creation, Pricing Proposal, Account Activation, Post-Sales, Competition Monitoring


Education: Bachelor’s degree
Experience: Five (5) years professional experience in commercial or industrial sales


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.