Nghề nghiệp FedEx

CN1243: Acctg & Ctrls Spec/CN1244: Acctg & Ctrls Spec-Snr

SHENZHEN, China; SHANGHAI, China
General


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-88469
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: CN1243: Acctg & Ctrls Spec/CN1244: Acctg & Ctrls Spec-Snr
Mã yêu cầu công việc: RC106408
Địa điểm:
SHENZHEN, Bắc Kinh China

SHANGHAI, Bắc Kinh China

thể loại: General
Loại công việc: Regular

Purchase to Pay , Recort to Report, Invoice Process, Purchase Orders, General Ledger, US GAAP


Education: Bachelor’s degree in accounting, finance, or business
Experience: Four (4) years working experience in accounting or internal audit


Requires candidate with knowledge of accounting process controls or audit. Able to communicate in English and Mandarin Chinese.


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.