Nghề nghiệp FedEx

CN1626: Ops Team Leader

Guangzhou, China
Operations


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-90166
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: CN1626: Ops Team Leader
Mã yêu cầu công việc: RC105007
Địa điểm:
Guangzhou, Bắc Kinh China

thể loại: Operations
Loại công việc: Regular

Ramp/ Air Operations (P&P and Audits), Ramp & Gateway Operations, Air Feeder Linehaul, Air Network Support, Linehaul (Cross-Border, In-Country), Hub Operations, Operations Support, Air Operations, Hub & Gateway Operations, Ramp Operations, Cross Border Linehaul, CDG2020, On Road, Handling, Property & Facilities, Dispatch, On road (Ground Ops), Handling (Ground Ops), Customer Service, Service Assurance, Admin & Support, Contract Management Trucking, Dangerous Goods, Transport Scheduling, Hub Control, Commercial Airline Lift, Network Control, ULD Planning & Management, Air Safety & Business Operations, Flight Operations, Pick Up & Delivery, Quality Management, Road Linehaul (Transport Scheduling, Fleet Management), GSP Management (Domestic & International), Customer Services/ Support Group, Contract Management/ Sourcing, Ground Linehaul/ Road Linehaul, Insurance & Claims Management (Brazil), Aircraft Handling, Weight & Balance, Commercial Airline Management, Spot Management, Lift, Hub & Gateway Control Center, Clearance & Brokerage Operations, Clearance Admin Inbound/ Outbound, Clearance Regulatory, Export Controls, Cross-Border Road Linehaul, Domestic Air Linehaul, Road Network, Linehaul & PUD Risk Management (Brazil)


Education: Secondary education or equivalent
Experience: Four (4) years work experience


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.