Nghề nghiệp FedEx

Marketing Analyst - 1year contract

Singapore, Singapore
Marketing


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-92507
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Marketing Analyst - 1year contract
Mã yêu cầu công việc: RC92351
Địa điểm:
Singapore, Singapore

thể loại: Marketing
Loại công việc: Temporary

Looking for a creative and innovative individual to join us in planning, developing and executing pricing related projects with the overall objective of improving profitability and optimizing revenue for FedEx.


Responsibilities:
* Be part of a team in managing and providing analytical support for pricing related projects
* Establish clear timeline/milestone to track the project's progress and ensure that it's on track
* Liaise with Sales, Finance, IT and/or operation to ensure the deliverables are on track
* Liaise with Corporate Communications/Brands/Legal on developing and executing the project related communications plan
* Producing reports/dashboards for project post evaluations
* Review and enhance current pricing project planning and implementation process and look for efficiency and effectiveness improvement through automation, policy and procedure revision
* Collaborate with global pricing organization on pricing project implementation
* Manage non-routine, short-term tactical and strategic business initiatives
* Responsible for own deliverables and must take initiatives to resolve problems and meet deadlines
 


Requirements:
* Bachelor degree in Finance, Business Administration
* At least 1-2 years pricing / financial analysis experience/project management experience, preferably in air cargo transportation industry
* Experience in SQL a must or VBA a plus
* Keen attention to details, rigorous and precise with data analysis and reporting
* Strong sense of accountability, self-motivated and able to work under pressure
* Strong verbal, written, presentation and interpersonal skills are required
* Independent self-starter with a demonstrated ability to work collaboratively to achieve results as part of an effective team
* Able to effectively prioritize and multi-task under tight deadlines
* Equipped with strong analytical, problem solving skills and is a fast learner on systems and processes
* Possess good interpersonal, good team player and able to communicate fluently in English and work with people across countries/regions


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.