Nghề nghiệp FedEx

Clearance Broker-Assoc

Singapore, Singapore
Operations


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-93733
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Clearance Broker-Assoc
Mã yêu cầu công việc: RC100951
Địa điểm:
Singapore, Singapore

thể loại: Operations
Loại công việc: Regular
Ngày kết thúc đăng tuyển: 2018-11-23

To coordinate and ensure process of all formal entries in accordance to government and Company customs and quarantine regulations; to negotiate with government authorities and liaise with custoemrs to resolve issues overcustoms clearance with the objective to ensure efficient and cost-effective customs clearance services.


Education: Secondary education or equivalent, Relevant customs certificate/License as required by local regulations
Experience: Minimum three (3) years of Customs experience
Technica: Meet all country regulations, Good computer skills as applicable to the position, Knowledge of local customs regulatory requirements and processes, Basic knowledge of FedEx clearance requirements, systems and processes, Fluency in local languagea= and English, verbal and written, if first language of the country is not English (standardized test qualifications may be required)


Working knowledge with Tradenet & ACCESS Customs Clearance System


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.